Nyhetsbrev 23.01.2012 Norwegian

Hvert hus sitt kraftverk!

Viking Development Group (VDG) i Kristiansand har utviklet et revolusjonerende minikraftverk. Anlegget kan brukes av inuitter på Grønland, landsbyboere i Afrika – samt gud og hvermann i resten av verden. Det produserer vannbåren varme eller kjøling og elektrisitet etter behov. Og tidvis mer strøm enn du har bruk for – og som kan selges til strømleverandøren, med god fortjeneste.


Hver mann sitt kraftverk. En gang var det en visjon. Underveis utviklet visjonen seg til en ambisjon. Nå er ambisjonen en realitet. Minikraftverket CraftEngine er materialisert og patentert av det lille oppfinnerselskapet i Kristiansand. 

CraftEngine er den eneste småskalamaskinen (1-10 kW elektrisk effekt) i verden som kan produsere vannbåren varme eller kulde og dessuten strøm fra fornybare energikilder som biomasse, pellets, flis, sol eller spillvarme. Til omtrent halvparten av dagens markedspris.

Lillesanderen Harald Nes Rislå er utdannet elektroingeniør fra  Ryerson University i Toronto, Canada og en av de tre Petter Smart-ene i Viking Development Group. Han hadde lungebetennelse og kjedet seg på sofaen hjemme da han begynte å fundere på minikraftverket.

 

- Jeg tenkte bare sol i starten, senere kom de andre energikildene til. CraftEngine har mye til felles med kjent dampteknologi, som er sentral i nesten all energiproduksjon. Det handler om å skape høyt trykk med lav temperatur, å drive et stempel og derved skape energi. Mange andre oppfinnelser er gjort, men virkningsgraden er for lav og prisen for høy i slike små anlegg. Vi mener å ha lagt et Columbi egg: CraftEngine baserer seg på en ny termodynamisk syklus, den er driftssikker, effektiv, billig og miljøvennlig, sier Nes Rislå og understreker at det kontinuerlig jobbes med forbedringer og videreutvikling.

Prototype A testkjøres i København. Snart skal neste generasjon, Prototype B, gjennom nye, harde tester.

 

Lovende tester, udiskutabel lønnsomhet


- Testene gjennomføres ved Institut for Produktudvikling på Danmarks Tekniske Universitet i København. De er blant Europas høyest rangerte miljøer innen engineering. Maskinen går som den skal, lønnsomheten er udiskutabel. Prisen blir mellom 5.000 og 10.000 Euro, avhengig av størrelse, og investeringen spares inn på få år, sier adm direktør Tor Hodne i VDG.

 

På markedet neste år


- Når er kraftverket på markedet?

- En gang i løpet av neste år, i ganske liten målestokk. I 2014 tror vi på store leveranser, men det avhenger av et par forhold. Først skal Prototype B bestå nye tester som starter i mai hos AVL List GmbH – et internasjonalt selskap med over 4.000 ansatte som omsetter for fire milliarder kroner årlig. Vi tror virkningsgraden kommer opp i 10-15 prosent og så skal maskinen optimaliseres for serieproduksjon. Neste trinn er å finne en internasjonal partner som kan håndtere markedsføring, salg, installasjon og vedlikehold. Det verken kan eller vil vår lille organisasjon på 14 medarbeidere. Vi er gründere, oppfinnere, innovatører og har tenkt å fortsette med det, sier Hodne.

 

Først Europa, så Norge

- Hvorfor en internasjonal og ikke en norsk partner?

- Jeg ser gjerne at norske industrielle aktører vil konkurrere om å bli partneren vår, ingen ting er bedre enn at teknologien beholdes i Norge. Men det er naturlig å satse på markedene i Europa før turen kommer til Norge. Forklaringen er at det i Norge i dag ikke er mulig å selge overskuddskraft tilbake til strømleverandøren via nettet. Det er fullt mulig eksempelvis i Tyskland, Sverige, Danmark, Østerrike, Storbritannia og de fleste andre land vi sammenlikner oss med. Og nettopp salg av strøm er etter vår mening en av suksessfaktorene ved vårt anlegg. Det produserer tidvis mer strøm enn eieren trenger og da kan denne kraften selges tilbake til markedspris som er vesentlig høyere enn kostprisen, sier Hodne.

I Tyskland fungerer dette systemet allerede i stor grad. Svært mange hus har installert biomassebrennere og overskuddskraften selges. Med Viking Development Groups lille kraftverk blir virkningsgraden større og økonomien bedre.

- Helt grønn varme og strøm til halve prisen, det er kortversjonen, sier Hodne.

 

Norge mangler mottaksplikt


Hodne og kollegene har allerede presentert oppfinnelsen i en rekke ulike fora og sammenhenger. Hos Bellona skapte CraftEngine begeistring på grunn av miljøaspektene. Styreleder Johan C Løken i Det norske Skogselskap liker tanken på at økt flis- og pelletsetterspørsel kan være med på å gi økt utnyttelse av norske skogressurser og kan redusere gjengroingen av norske kulturlandskap. Olje- og energiminister Ola Borten Moe har også vist interesse for nykommeren.

- Han stadfester at det per i dag ikke stilles krav til kraftselskapene for å skulle motta lokalprodusert elkraft fra småprodusenter, slik det altså er i de fleste andre land. Likevel, det er lovendringer på gang som kan sikre at dette blir tilfellet i nær framtid, noe vi selvsagt mer enn gjerne hilser velkommen, og vi tror uansett at slik mottaksplikt vil tvinge seg fram. Hvis de fleste hus i Norge får sitt eget kraftverk, vil redusert lokalt konsum kunne gjøre norske vannmagasiner til et grønt batteri for Europa. Og så vil vi måtte bygge langt færre kraftlinjer, eksempelvis i Hardanger. Det er meningsløst dyrt å fyre opp boligene våre med norsk, vannkraftprodusert strøm. I stedet kan energiselskapene legge nye, tykke kabler til Kontinentet og eksportere vår grønne energi til gode priser, som erstatning for miljøfiendtlig kull-kraft. Om noen få år, når Tysklands mange atomkraftverk skal bygges ned, blir behovet prekært og prisene formodentlig enda høyere, sier Hodne.

 

Grønn, hjemmelaget og billig energi


Han er ikke i tvil om at folk flest om tjue års tid vil flire over tanken på at forrige generasjon brukte ren vannkraft i panelovnene. Fremtidens melodi heter grønn, hjemmelaget og vannbåren varme og elektrisitet – i sin helhet produsert i egen kjeller.

I Nord-Europa vil det være naturlig å kjøre anlegget på biomasse, lenger sør kan sol være et alternativ. På Barbados lages i dag strømmen med dieselaggregater, til tre kroner kilowattimen. Et eneste minikraftverk fra Viking Development Group kan skaffe lys nok til en landsby for tiendeparten av prisen - ved hjelp av solenergi, som Barbados bades i nesten hver dag året rundt.

Er det rart Viking-gjengen i Østre Strandgate er både heftig og begeistret – enda vi ikke engang har nevnt Afrika!

 

 

Suksessrik forhistorie


Viking Development Group, anført av hovedeier Tore Hansen-Tangen, kan slå flere prisbelønte innovasjons-suksesser i bordet. Den gang het selskapet V-Tech AS og da oppfinnelsene var realisert ble det solgt. Salget innbrakte Hansen-Tangen et par hundre millioner kroner som dannet grunnlaget for etableringen av VDG i 2008. Siden da har Hansen-Tangen og hans medarbeidere utviklet to store teknologier: Sandpiper er et system for skipstransport av store sandmengder til landgjenvinning. CraftWater-systemet lager ferskvann av sjøvann eller brakkvann, den kan kjøres på solenergi alene, og er dermed uavhengig av strøm eller annen infrastruktur.

Og nå altså CraftEngine.


 

 

 

[Tilbake]
 
 
Viking Development Group | Østre Strandgate 40, Pb. 22, NO-4661 Kristiansand, Norway | Tel: +47 38 10 41 00 Fax: +47 38 02 08 40 | firmapost@vdg.no